Wollinska Stiftelsen har bytt telefonnummer, nytt nummer är:

0480- 362 363

Vi på Wollinska Stiftelsen tackar vår hyresgäst Berit Haglund 

som vänligen lånat ut sin röst till vårt växelmeddelande.

Vill för ordningens skull meddela att våra mobilnummer gäller som 

vanligt.